Đề thi giữa kì 1 Văn lớp 7 có đáp án (Đề 2)

  • 6575 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Bài thơ “Sông núi nước Nam” được gọi là gì ?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Thể thơ của bài thơ “Bánh trôi nước” giống với thể thơ của bài thơ nào sau đây:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Câu văn nào sau đây thể hiện rõ nhất tầm quan trọng lớn lao của nhà trường đối với thế hệ trẻ?

Xem đáp án

Chọn A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

3 năm trước

Tiểu Thư

3 năm trước

Ánh Đinh

3 năm trước

Văn Công Nam

S

2 năm trước

Sherlock Holmes

N

2 năm trước

Nguyễn Gia Phú

quá đỉnk
P

2 năm trước

Phạm Lê BảoAn

T

2 năm trước

Thùy Linh Trần Thị

2 năm trước

Đoanthanhnienxahahai Đoanthanhnienxahahai

L

1 năm trước

Lam Nguyễn Thị Tường

Bình luận


Bình luận