Đề thi giữa kì 2 Lịch Sử 7 có đáp án (Đề 1)

  • 5966 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần I: Trắc nghiệm

Nhà Lê bắt đầu suy thoái từ thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Thời Lê sơ đầu thế kỉ XVI diễn ra những mâu thuẫn gay gắt nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Ở Đàng Ngoài, bọn cường hào đem cầm bán ruộng công đã làm cho đời sống của người nông dân như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Ở Đàng ngoài khi chưa diễn ra cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều đời sống nhân dân như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém diễn ra dồn dập. Đó là đặc điểm dưới thời nào ở thế kỉ XIV?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận