Đề thi giữa kì 2 Văn lớp 7 có đáp án (Đề 3)

  • 4024 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I-Trắc nghiệm

Nội dung của những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất là:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Trong các câu sau đây, câu nào không phải tục ngữ?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được viết trong bối cảnh lịch sử nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Chứng cứ nào không được dùng để chứng minh sự giản dị trong bữa ăn của Bác?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Theo tác giả Đặng Thai Mai, vì sao tiếng Việt của chúng ta hay?

Xem đáp án

Chọn D


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

B

2 năm trước

Bình Lê

T

1 năm trước

Thư Minh

Rất hay và ý nghĩa

Bình luận


Bình luận