Đề thi học kì 1 Địa lí 11 có đáp án - Đề 1

  • 5123 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án
Đáp án C
A sai vì Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP ngày càng giảm; năm 1960 là 33,9%, năm 2004 chỉ còn 19,7% (sgk Địa lí 11 trang 42)
B sai vì công nghiệp chế biến mới là ngành chiếm 84,2% giá trị xuất khẩu (sgk Địa lí 11 trang 42)
C đúng vì công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì (sgk Địa lí 11 trang 42)
D sai vì Hiện nay, các trung tâm công nghiệp tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc và đang có xu hướng di chuyển xuống vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương (sgk Địa lí 11 trang 43)

Câu 2:

Tự do lưu thông hàng hóa là

Xem đáp án
Đáp án D
Trong khối EU, Tự do lưu thông hàng hóa là các sản phẩm sản xuất ở một nước EU được tự do lưu thông và bán trong toàn thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng (sgk Địa lí 11 trang 51)

Câu 3:

Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là trên 35%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là dưới 10% thì được xếp là nước có

Xem đáp án
Đáp án D
Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là trên 35%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là dưới 10% thì được xếp là nước có cơ cấu dân số trẻ. Còn cơ cấu dân số già khi tỉ lệ nhóm 0-14 tuổi dưới 25%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là trên 15%.

Câu 4:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì hiện nay?

Xem đáp án
Đáp án B
Sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì hiện nay là trong cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch: giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông và tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiêp trong giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp
=> Nhận xét “Tăng tỉ trọng hoạt động thuần nông, giảm tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp” là không đúng

Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?

Xem đáp án
Đáp án A
Đặc điểm đúng khi nói về EU là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới với 27 thành viên (sgk Địa lí 11 trang 11-12)

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận