Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 CD có đáp án (Đề 1)

  • 450 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Số liền sau số 370 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Số liền sau số 370 là số 371.


Câu 3:

Lan có 6 hộp bánh, mỗi hộp bánh gồm 7 gói bánh. Hỏi Lan có bao nhiêu gói bánh?

Xem đáp án

Đáp án A

Lan số gói bánh là:

7 × 6 = 42 (gói bánh)

Đáp số: 42 gói bánh


Câu 4:

Con cá cân nặng bao nhiêu gam?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án C

Cân nặng của con cá là:

1 + 1 = 2 (kg) = 2000 (g)

Đáp số: 2000 gam

Câu 5:

Một số giảm đi 6 lần thì được kết quả là 6. Vậy số đó là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: 6 × 6 = 36 hay 36 : 6 = 6

Vậy số cần tìm là 36


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Em Kim
21:00 - 01/01/2023

CÂU 13 :Đáp án là 936