Đề thi Tiếng anh 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 2)

  • 1251 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /k/, các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án C là âm câm, các đáp án còn lại phát âm là /h/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /j/, các đáp án còn lại phát âm là /g/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /tʃ/, các đáp án còn lại phát âm là /ʃ/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

These anniversaries mark the milestones of a happy and lasting relationship between married couples.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: milestones = landmarks (cột mốc)

Dịch: Những ngày kỷ niệm này đánh dấu những cột mốc của một mối quan hệ hạnh phúc và bền chặt giữa các cặp vợ chồng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận