Đề thi Tiếng anh 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 3)

  • 1228 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 1 to 10

What are you giving_____her son on his birthday?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: give to sb = đưa cho ai

Dịch: Bạn tặng gì cho con trai của cô ấy vào ngày sinh nhật của nó?


Câu 2:

The children seem to be totally _____of working quietly by themselves.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: be incapble of (không có khả năng làm)

Dịch: Những đứa trẻ dường như hoàn toàn không có khả năng tự làm việc nhẹ nhàng.


Câu 3:

He is _____for his elderly parents.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: care for = chăm sóc

Dich: Anh ấy đang chăm sóc cha mẹ già của mình.


Câu 4:

After _____ the fight, the police arrested two men and a woman.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: rút gọn chủ ngữ ở dạng chủ động dùng Ving

Dịch: Sau khi ngăn chặn cuộc ẩu đả, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông và một phụ nữ.


Câu 5:

It is impossible _____such a difficult thing without any help.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: It is impossible + to V: Không thể …

Dịch: Không thể làm một điều khó khăn như vậy mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận