Giải SBT KTPL 11 Cánh diều Bài 16: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc có đáp án

  • 129 lượt xem

  • 21 câu hỏi


Câu 12:

Đọc thông tin

GƯƠNG SÁNG TRONG PHÒNG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH

Ông Nguyễn Hữu Minh - Phó Bí thư Chi bộ ấp Tân Quy B, xã Tân Hưng (Long Phú) là một tấm gương sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thời gian qua, ông Minh đã tích vận động gia đình, người dân trong xóm, ấp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực phòng, chống tội phạm.

Khi được chính quyền triển khai và quán triệt chủ trương, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, nhất là việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ông Minh phấn khởi, tích cực vận động gia đình, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Ông Minh còn mạnh dạn vận động gia đình, người thân tích cực tham gia về phòng ngừa, tố giác tội phạm. Trong năm, ông đã cung cấp 8 nguồn tin có giá trị về trật tự xã hội, giúp lực lượng công an khám phá nhanh 1 vụ trộm cắp tài sản, triệt phá 2 điểm tệ nạn, bắt 2 đối tượng buôn bán ma tuý và cung cấp nhiều tin liên quan phòng, chống Covid-19. Ngoài việc mạnh dạn cung cấp tin báo, tố giác tội phạm, ông Minh còn thường xuyên tham gia họp khu dân cư để đẩy mạnh tuyên truyền về quyền, trách nhiệm người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tích cực hưởng ứng đầy đủ các phong trào tại địa phương, như: dặm, vá đường nông thôn hư hỏng, cải tạo vệ sinh môi trường xanh, sạch, tham gia quản lí giáo dục đối tượng chậm tiến tại cộng đồng, vận động xóm giềng, khu dân cư nói không với tội phạm, tệ nạn xã hội,... Từ những việc làm nhỏ đó, ông Minh đã góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng phong trào, đạt kết quả tích cực trong thực hiện chuyển hoá địa bàn.

a) Em hãy xác định những việc làm tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của ông Minh.

b) Em rút ra được bài học gì cho bản thân qua tấm gương tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của ông Minh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận