Bài 4: Mạng máy tính - SBT TH 6

  • 2591 lượt xem

  • 15 câu hỏi


Bài thi liên quan:

Bài 5: Internet - SBT TH 6

12 câu hỏi 0 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

hghghgghhghgggggggggg
20:37 - 20/12/2021

1: c

hghghgghhghgggggggggg
20:36 - 20/12/2021

2: b

hghghgghhghgggggggggg
20:39 - 20/12/2021

3: c

hghghgghhghgggggggggg
20:37 - 20/12/2021

4 :d

hghghgghhghgggggggggg
20:37 - 20/12/2021

12: a