Giải SBT Tin học 6 KNTT Bài 6:Mạng thông tin toàn cầu có đáp án

  • 491 lượt xem

  • 19 câu hỏi


Câu 15:

Em hãy sử dụng trình duyệt truy cập trang Bách khoa toàn thư mở tiếng Việt có địa chỉ https://vi.wikipedia.org để:
Xem các kiến thức về số nguyên tố để viết chuyên đề Số nguyên tố của môn Toán lớp 6


Câu 16:

Em hãy sử dụng trình duyệt truy cập trang Bách khoa toàn thư mở tiếng Việt có địa chỉ https://vi.wikipedia.org để:
Xem các tư liệu để chuẩn bị cho bài tập chương II, môn Khoa học tự nhiên lớp 6


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận