5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

3 tháng trước

Dũng Trần Trí

Bình luận


Bình luận

Phạm Hoa
21:31 - 21/12/2022

việc phân loại giúp em tìm đồ dễ hơn

Phạm Hoa
21:34 - 21/12/2022

phân loại sinh học là một phương pháp theo đó các nhà sinh học gom nhóm và phân loài sinh vật

Phạm Hoa
21:33 - 21/12/2022

câu 4: 1 xác định ; 2 dễ dàng ;3 đối tượng ; 4 mối quan hệ