Giải VTH Lịch Sử 7 CTST Bài 18. Nhà hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược minh (1400 - 1407) có đáp án

  • 519 lượt xem

  • 15 câu hỏi


Câu 10:

Đọc đoạn tư liệu sau đây và trả lời câu hỏi:

Vua Hiến Tông chết, hoàng tử Hạo là em của Hiến Tông mới 5 tuổi được lên ngôi thay anh, trở thành vua Trần Dụ Tông. Đến năm 1358 thì Thượng hoàng mất, các bậc trung thần giỏi việc nước như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng không còn, gian thần kéo bè kéo đảng làm loạn triều chính.

Trần Dụ Tông khi ấy 22 tuổi, không còn ai khống chế, ngày càng ăn chơi trác táng. Các quan cũng có người lên tiếng khuyên can vua nhưng bị bọn gian thần đặt điều vu khống nên dần chẳng ai còn dám ho he nữa. Chu Văn An lúc đó giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám, dù không có quyền lực gì nhưng ông là bậc thầy của vua nên rất được nể vì. Biết rằng can vua không được, ông viết tờ sớ dâng vua đòi giết chết 7 tên gian thần. Nhà vua đọc lướt qua, mặt tái đi còn các quan thì sợ hãi, lo thay cho quan Tư nghiệp. Mấy tên gian thần im thin thít, xem chừng cũng hoảng sợ. Một lúc sau nhà vua truyền:

- Quan Tư nghiệp bình thân, trẫm sẽ xem xét bản tấu sau. Bãi triều.

Chờ ít lâu không thấy nhà vua có động tĩnh gì, mấy tên gian thần càng tỏ vẻ vênh vang. Chu Văn An biết không thể mong chờ gì ở vua nữa, ông mang áo mũ vua ban và ấn Tư nghiệp treo lên cửa Huyền Vũ phía đông Hoàng thành, rồi lẳng lặng ra đi.

(Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Sử ta - Chuyện xưa kể lại, Tập 2, Sđd. trang 214, 215)

- Tại sao Chu Văn An lại dâng sớ đòi giết chết 7 tên gian thần? Thái độ của vua Trần Dụ Tông như thế nào?

- Sớ của Chu Văn An phản ánh điều gì xã hội cuối thời Trần? Điều này có mối quan hệ như thế nào đến sự thành lập nhà Hồ? Hãy nêu dẫn chứng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận