Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

  • 1325 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ý nào không phải là cách phát triển vốn từ vựng tiếng Việt?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

“Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp.”

Lời phát biểu trên là của ai? Mối quan hệ giữa hai câu trong lời phát biểu đó là mối quan hệ gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Tại sao có thể nói: Biết yêu và quý trọng tiếng Việt chính là biểu hiện của lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước? 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Cách sửa câu văn mắc lỗi sau như thế nào?

 

 “Khi biết tin thi đỗ vào đại học, mẹ mua cho tôi một cái máy tính mới”

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Câu nào sau đây mắc lỗi về quan hệ nghĩa? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận