Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

  • 2629 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm cơ bản của nền văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm khuynh hướng lãng mạn được thể hiện như thế nào trong văn học giai đoạn 1945-1975

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với cảm hứng sử thi trong văn học giai đoạn 1945 – 1975? 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Quan niệm về độc giả của văn học Việt Nam sau năm 1975 có gì mới?

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

VJ Trợ giảng Văn 1

Bình luận


Bình luận