Lịch sử 10 (có đáp án) Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại (P1)

  • 7698 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một trong những bước tiến trong lao động và đời sống của người nguyên thủy là

Xem đáp án

Chọn B

 


Câu 2:

Vì sao gọi là gọi là “cuộc cách mạng thời đá mới”?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Thời kì đá mới, cuộc sống con người thời nguyên thủy có những điểm tiến bộ hơn, đó là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Điểm giống giữa bầy người nguyên thủy và bầy động vật là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Vai trò quan trọng nhất của lao động trong quá trình hình thành loài người là

Xem đáp án

Chọn B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Vũ Mai Thảo

2 năm trước

Mai Anh Thư

2 năm trước

Vy Nguyễn

Rất hay

2 năm trước

ngoc linh

1

1 năm trước

10A2.18.Trần Nguyễn Bảo Ngọc

Bình luận


Bình luận