Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận(có đáp án)

  • 1435 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Làm thế nào để phát huy hết tác dụng của các yếu tố biểu cảm, tự sự, miêu tả trong  văn nghị luận?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Trong văn nghị luận, phương thức biểu đạt nào luôn giữ vai trò chủ đạo? 

Xem đáp án

Đáp án D 


Câu 5:

Tác dụng của việc vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận là gì? 

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận