Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận(có đáp án)

  • 699 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Dòng nào nêu không đúng tác dụng của việc kết hợp các thao tác lập luận?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Chọn ý kiến chính xác nhất sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận