30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 9)

  • 114397 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án A

A. extended /ɪkˈstendɪd/

B. skipped /skɪpt/

C. looked /lʊkt/

D. watched /wɒtʃt/

Từ gạch chân trong câu A phát âm /ɪd/là còn lại đọc là /t/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án C

A. suggest /səˈdʒest/

B. support /səˈpɔːt/

C. summer /ˈsʌmə(r)/

D. survive /səˈvaɪv/

Từ gạch chân trong câu C phát âm là /ʌ /còn lại đọc là /ə/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

A. Tonight /tə'nait/

B. Reason /'ri:zn/

C. Promise /'prɒmis/

D. Furnish /'fɜ:ni∫/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 1


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án D

Interpreter /in'tɜ:pritə[r]/ Internal /in'tɜ:nl/

Interior /in'tiəriə[r]/ Infinite/'infinət/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là âm tiết thứ 2


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

You couldn’t give me a helping hand,______?

Xem đáp án

Đáp án A

Trợ động từ chính là “couldn’t ” dạng phủ định => trợ động từ trong câu hỏi đuôi là “could” dạng khẳng định

Tạm dịch: Bạn không thể giúp tôi một tay phải không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

12%

4%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thái My

N

8 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

5 tháng trước

Nguyen Le

5 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

4 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

3 tháng trước

Nga Pham

L

3 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

3 tháng trước

Par Hee Sun

N

2 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

2 tháng trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tháng trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

1 tháng trước

Nga

T

1 tháng trước

Thy Lee

N

1 tháng trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 tháng trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 tháng trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

1 tháng trước

boss trùm

T

1 tháng trước

Thu Uyên

H

1 tháng trước

Hieu Hieu Dang

C

1 tháng trước

Chương Nguyễn

H

1 tháng trước

Hoàng Huy

N

1 tháng trước

Nguyễn Thị Thúy Hoàn

1

1 tháng trước

12a3 34 - Nguyễn Ngọc Anh Thư

Hơi lỗi 1 số câu ạ
N

1 tháng trước

Nguyễn Văn Phú

N

1 tháng trước

Nguyễn thị linh chi

N

1 tuần trước

Nguyễn Nhật Hào

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Tiến Hưng
18:42 - 10/12/2021

câu 27 đáp án là a