30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 15)

  • 113697 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức : Phát âm đuôi – ED

Giải thích:

Phát âm là /t/, còn lại phát âm là /ɪd/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích:

- Chamber /'t∫eimbə[r]/ (n): buồng, phòng

- Ancient /'ein∫ənt/ (adj): cổ đại, cổ điển

- Danger /'deindʒə[r]/ (n): sự nguy hiểm

- Ancestor /'ænsestə[r]/ (n): tổ tiên

(“a” được phát âm là /æ/; các từ còn lại là /ei/)


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích: - nhấn âm 2 theo luật: tiền sau hậu trước

Tiền tố nhấn sau, hậu tố nhấn trước

Tiền tố: a, be, con, com, de, dis, en, il, im, in, non, pre, pro, re, un, …

Hậu tố: ion, ment, ty, ance, ence, age, ness, al, ble, ous, ly, less, ic, ics, ish, fy, en, …

Và luật danh từ trọng âm nhấn vào âm tiết 1


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết trở lên

Giải thích: theo luật tiền sau hậu trước và luật 3 âm tiết với y.

A. employment: trọng âm nhấn vào âm tiết 2

B. atmosphere: trọng âm nhấn vào âm tiết 1

C. company: trọng âm nhấn vào âm tiết 1

D. customer: trọng âm nhấn vào âm tiết 1


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

Neither of the boys came to school yesterday, _______?

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức: câu hỏi đuôi

Giải thích:

Câu giới thiệu dùng “neither” mang nghĩa phủ định => câu hỏi đuôi phải ở dạng khẳng định

Câu giới thiệu dùng thì quá khứ đơn => câu hỏi đuôi dùng “did”

Câu giới thiệu dùng “the boys” (hai cậu bé) => câu hỏi đuôi dùng “they”

Tạm dịch: Hôm qua không ai trong số hai cậu bé này đi học, đúng không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

12%

4%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thái My

N

8 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

5 tháng trước

Nguyen Le

5 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

4 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

3 tháng trước

Nga Pham

L

3 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

2 tháng trước

Par Hee Sun

N

2 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

2 tháng trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tháng trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

1 tháng trước

Nga

T

1 tháng trước

Thy Lee

N

1 tháng trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 tháng trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 tháng trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

1 tháng trước

boss trùm

T

1 tháng trước

Thu Uyên

H

1 tháng trước

Hieu Hieu Dang

C

1 tháng trước

Chương Nguyễn

H

1 tháng trước

Hoàng Huy

N

1 tháng trước

Nguyễn Thị Thúy Hoàn

1

1 tháng trước

12a3 34 - Nguyễn Ngọc Anh Thư

Hơi lỗi 1 số câu ạ
N

1 tháng trước

Nguyễn Văn Phú

N

1 tháng trước

Nguyễn thị linh chi

N

5 ngày trước

Nguyễn Nhật Hào

Bình luận


Bình luận