30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 17)

  • 114405 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: Phát âm “-ed”

A. achieved /əˈtʃiːvd/

B. wanted /ˈwɒntɪd/

C. required /rɪˈkwaɪəd/

D. replied /rɪˈplaɪd/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: Phát âm “-a”

A. farm /fɑːm/

B. stayed /steɪd/

C. garden /ˈɡɑːdn/

D. harm /hɑːm/

Phần gạch chân đáp án B phát âm là /eɪ/, còn lại là /ɑː/

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /e/, còn lại là /ɪ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

A. knowledge /ˈnɒlɪdʒ/

B. careful /ˈkeəfl/

C. arrive /əˈraɪv/

D. happen /ˈhæpən/

Quy tắc:

- Những động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

- Những danh từ, tính từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm thứ nhất


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Trọng âm từ có 5 âm tiết

A. solidarity /sɒlɪˈdærəti/

B. determination /dɪtɜːmɪˈneɪʃn/        

C. organization /ɔːɡənaɪˈzeɪʃn/

D. consideration /kənsɪdəˈreɪʃn/

Quy tắc: Những từ có tận cùng là đuôi “-ion”, “-ity” có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó. Trọng âm đáp án A rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại là âm thứ tư


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Mary hardly ever cooks,_______?

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: Câu hỏi đuôi

Vế trước câu hỏi đuôi mang nghĩa khẳng định (didn’t go) => câu hỏi đuôi ở dạng phủ định => loại B, C

đơn => thì ở câu hỏi đuôi dùng quá khứ đơn => loại A

Tạm dịch: Hôm qua anh ấy đi Hà Nội, đúng không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

12%

4%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thái My

N

8 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

5 tháng trước

Nguyen Le

5 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

4 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

3 tháng trước

Nga Pham

L

3 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

3 tháng trước

Par Hee Sun

N

2 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

2 tháng trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tháng trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

1 tháng trước

Nga

T

1 tháng trước

Thy Lee

N

1 tháng trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 tháng trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 tháng trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

1 tháng trước

boss trùm

T

1 tháng trước

Thu Uyên

H

1 tháng trước

Hieu Hieu Dang

C

1 tháng trước

Chương Nguyễn

H

1 tháng trước

Hoàng Huy

N

1 tháng trước

Nguyễn Thị Thúy Hoàn

1

1 tháng trước

12a3 34 - Nguyễn Ngọc Anh Thư

Hơi lỗi 1 số câu ạ
N

1 tháng trước

Nguyễn Văn Phú

N

1 tháng trước

Nguyễn thị linh chi

N

1 tuần trước

Nguyễn Nhật Hào

Bình luận


Bình luận