30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 18)

  • 115046 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phát âm đuôi “ed”

Cách phát âm đuôi “ed”:

+ Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /tʃ/, /θ/, /ʃ/, /s/, /k/, /p/, /f/

+ Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/, /d/

+ Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại

A. mend /mendɪd/

B. faced /-feɪst/

C. objected/ˈɒb.dʒɪktɪd/

D. waited /weɪtɪd/

Phương án B phần gạch chân phát âm là /t /, còn lại phát âm là / ɪd /


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về phát âm nguyên âm:

A. breakfast /ˈbrek.fəst/

B. wife /waɪf/

C. nine /naɪn/

D. shift   /ʃɪft/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về trọng âm của từ có 2 âm tiết:

Âm /ə/ và /ɪ/ là các âm thường không nhận trọng âm

A. suggest /səˈdʒest/

B. suffer /ˈsʌfə(r)/

C. impress /ɪmˈpres/

D. become   /bɪˈkʌm/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm của từ có 3 âm tiết:

A. impression /ɪmˈpreʃn/

B. improvement /ɪmˈpruːvmənt/

C. family /ˈfæməli/

D. pollutant   /pəˈluːtənt/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

The headmaster is the most popular figure at our school, ________

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về câu hỏi đuôi:

Phần đầu ở thể khẳng định => Phần đuôi ở thể phủ định

Động từ ở phần đầu: is  => phần đuôi : isn’t


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

12%

4%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thái My

N

8 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

5 tháng trước

Nguyen Le

5 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

5 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

4 tháng trước

Nga Pham

L

3 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

3 tháng trước

Par Hee Sun

N

2 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

2 tháng trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tháng trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

1 tháng trước

Nga

T

1 tháng trước

Thy Lee

N

1 tháng trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 tháng trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 tháng trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

1 tháng trước

boss trùm

T

1 tháng trước

Thu Uyên

H

1 tháng trước

Hieu Hieu Dang

C

1 tháng trước

Chương Nguyễn

H

1 tháng trước

Hoàng Huy

N

1 tháng trước

Nguyễn Thị Thúy Hoàn

1

1 tháng trước

12a3 34 - Nguyễn Ngọc Anh Thư

Hơi lỗi 1 số câu ạ
N

1 tháng trước

Nguyễn Văn Phú

N

1 tháng trước

Nguyễn thị linh chi

N

2 tuần trước

Nguyễn Nhật Hào

Bình luận


Bình luận