30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 22)

  • 113698 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức : Phát âm đuôi – ED

Giải thích:

Quy tắc phát âm “ED”:

– Phát âm là /t/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/,  /s/, /ʃ/, /tʃ/

– Phát âm là /id/ khi từ có tận cùng là các âm: /t/, /d/

– Phát âm là /d/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại

A. attained /əˈteɪnd/

B. resolved /rɪˈzɒlvd/

C. disused /ˌdɪsˈjuːzd/

D. decreased /dɪˈkriːsd/

Ta thấy các đáp án A, B, C đều có từ gạch chân đọc là /d/, còn đáp án D là /t/, nên đáp án chính xác là D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích:

A. dream (n) /driːm/ : giấc mơ

B. mean (v) / miːn/ có nghĩa là

C. peace (n) /piːs/ : hòa bình

D. steady  (a) /ˈstedi/ ổn định, đều đều


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:

Đáp án A, trọng âm của từ career rơi vào âm tiết thứ 2 vì đuôi -EER trọng âm rơi vào chính nó

 Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên vì đều là danh từ.

A. career (n) /kə'rɪə(r)/ sự nghiệp

B. prospect (n)/'prɑ:spekt/ triển vọng

C. effort (n) /'efərt/ công sức, nỗ lực

D. labour (n) /'leɪbər/ lao động

* Note:

- Danh từ và tính từ 2 âm tiết – trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

- Động từ 2 âm tiết – trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết trở lên

Giải thích:

- obedient /əˈbiːdɪənt/ (adj): ngoan ngoãn, biết vâng lời

- decision /dɪˈsɪʒn/ (n): quyết định

- mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/ (adj): tinh nghịch

- biologist /baɪˈɒlədʒɪst/ (n): nhà sinh vật học


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

It is impossible for him to be financially independent at such an early age, _______?

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: câu hỏi đuôi

Giải thích:

- Động từ của câu trần thuật chia ở khẳng định nên động từ của câu hỏi đuôi ở phủ định.

- Câu trần thuật bắt đầu bằng IT IS nên câu hỏi đuôi là ISN’T IT.

Tạm dịch: Anh ta không thể nào tự độc lập về tài chính ở độ tuổi trẻ như vậy, có đúng không?

Cấu trúc khác cần lưu ý:

- It’s (im)possible for sb to do sth: Nó là có/không thể cho ai để làm gì


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

12%

4%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thái My

N

8 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

5 tháng trước

Nguyen Le

5 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

4 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

3 tháng trước

Nga Pham

L

3 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

2 tháng trước

Par Hee Sun

N

2 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

2 tháng trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tháng trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

1 tháng trước

Nga

T

1 tháng trước

Thy Lee

N

1 tháng trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 tháng trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 tháng trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

1 tháng trước

boss trùm

T

1 tháng trước

Thu Uyên

H

1 tháng trước

Hieu Hieu Dang

C

1 tháng trước

Chương Nguyễn

H

1 tháng trước

Hoàng Huy

N

1 tháng trước

Nguyễn Thị Thúy Hoàn

1

1 tháng trước

12a3 34 - Nguyễn Ngọc Anh Thư

Hơi lỗi 1 số câu ạ
N

1 tháng trước

Nguyễn Văn Phú

N

1 tháng trước

Nguyễn thị linh chi

N

5 ngày trước

Nguyễn Nhật Hào

Bình luận


Bình luận