Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1(có đáp án)

  • 1290 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 1 phút

Câu 1:

Phần văn học Việt Nam trong SGK tập 1 gồm những tác phẩm thuộc thời kì nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Tác phẩm nào viết theo khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn cách mạng? 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Tác phẩm nào sau đây không phải là văn nghị luận?

Xem đáp án

Đáp án C 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận