Phân tích tác phẩm Dọn về làng

  • 1048 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Qua việc tố cáo tội ác của thực dân Pháp, tác giả thể hiện thái độ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Thái độ của tác giả qua việc tố cáo tội ác của thực dân Pháp:

- Khắc sâu mối thù với quân xâm lược

- Thể hiện sự nhận thức tỉnh táo của người dân trước âm mưu hiểm độc của kè thù

- Nén đau thương mà vượt lên nỗi khổ của chính mình


Câu 3:

Hình tượng người mẹ trong bài thơ "Dọn về làng" là ai?

Xem đáp án

Hình tượng người mẹ gợi nhiều suy ngẫm

- Người mẹ thân yêu trong tâm thức tác giả

- Hoặc người mẹ quê hương trong ý nghĩa tự thân của tác phẩm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

Với ngôn ngữ thơ mộc mạc, lối thơ giản dị, ý thơ chân thực, tác giả Nông Quốc Chấn đã diễn tả niềm vui với đủ cung bậc

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Câu thơ sau sử dụng nghệ thuật gì?

“Vệ quốc quân chiếm lại các đồn

Người đông như kiến, súng đầy như củi”

Xem đáp án

Hình ảnh so sánh “Người như kiến, súng như củi”.

=> Hình ảnh so sánh cụ thể, gần gũi. Cách nói của đồng bào dân tộc.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận