Phân tích văn bản "Thông điệp ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003"

  • 1117 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ở phần đặt vấn đề, tác giả đã nhắc lại vấn đề gì?

Xem đáp án

Tác giả nhắc lại :

- Cam kết của các quốc gia về nguồn lực và hành động trong phòng chống HIV/AIDS.

- Các quốc gia đã nhất trí thông qua Tuyên bố về Cam kết phòng chống HIV/AIDS.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đáp án nào không thể hiện ý nghĩa của việc nhắc lại cam kết giữa các quốc gia ?

Xem đáp án

Ý nghĩa của việc nhắc lại cam kết giữa các quốc gia :

- Nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới có sự thống nhất cao

- Nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới có sự tích cực chủ động trong việc phòng chống HIV/AIDS

- Tác động đến ý thức trách nghiệm của mỗi quốc gia

=> Cách nêu vấn đề ngắn gọn, khéo léo

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Ý nghĩa của việc tác giả tổng kết lại những việc đã làm được trong tác phẩm?

Xem đáp án

- Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng to lớn của các chính phủ, tổ chức xã hội và nhân dân toàn thế giới. Điều đó chứng tỏ nhận thức và hành động của nhân loại về đại dịch HIV/AIDS đã được quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn một bước.

- Động viên, cổ vũ tinh thần cho các quốc gia bước tiếp chặng đường mới.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nội dung sau đây đúng hay sai?

“Tác giả đưa ra những mặt chưa làm được để gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ của đại dịch AIDS. Khẳng định chúng ta sẽ không đạt được bất cứ mục tiêu nào vào năm 2005”

Xem đáp án

- Nhấn mạnh những việc chưa làm được để gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ của đại dịch AIDS.

- Khẳng định chúng ta sẽ không đạt được bất cứ mục tiêu nào vào năm 2005


Câu 5:

Chi tiết dưới đây sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

“Lẽ ra chúng ta phải giảm được 1/4 số thanh niên bị nhiễm HIV ở các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất; lẽ ra chúng ta phải giảm được một nửa tỉ lệ trẻ sơ sinh bị nhiễm; và lẽ ra chúng ta phải triển khai các chương trình chăm sóc toàn diện ở khắp mọi nơi”

Xem đáp án

Nghệ thuật được tác giả sử dụng:

- Nghệ thuật liệt kê: liệt kê những việc chúng ta nên làm

- Điệp cụm từ: “Lẽ ra chúng ta phải”

=> Thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự nuối tiếc của tác giả.

 

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận