Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận(có đáp án)

  • 1188 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Trong bài văn nghị luận, khi dẫn luận cứ phải biết

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Ý nào sau đây nói về lỗi thường gặp liên quan đến luận điểm?

Xem đáp án

Đáp án B 


Câu 5:

Ý nào đúng nhất nói về lập luận trong văn nghị luận?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận