Tìm hiểu chung Người lái đò sông Đà

  • 1457 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tác phẩm "Người lái đò Sông Đà" được in trong tập truyện nào?

Xem đáp án

Người lái đò sông Đà in trong tập Sông Đà, là tùy bút xuất sắc nhất của Nguyễn Tuân.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

"Người lái đò Sông Đà" được sáng tác năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Người lái đò Sông Đà được sáng tác năm 1960.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tác phẩm "Người lái đò Sông Đà" là sáng tác trước cách mạng tháng Tám của Nguyễn Tuân. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Tác phẩm "Người lái đò Sông Đà" được sáng tác sau cách mạng tháng Tám (1960).

Đáp án cần chọn: B


Câu 4:

Thể loại của "Người lái đò Sông Đà" là:

Xem đáp án

Người lái đò sông Đà là tùy bút xuất sắc của Nguyễn Tuân.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Giá trị nội dung của tùy bút "Người lái đò Sông Đà" là:

Xem đáp án

Tùy bút "Người lái đò Sông Đà" là một áng văn đẹp được làm nên từ tình yêu đất nước say đắm, thiết tha của một con người muốn dùng văn chương để ca ngợi vẻ đẹp vừa kì vĩ, hào hùng, vừa trữ tình, thơ mông của thiên nhiên, và nhất là của con người lao động bình dị ở miền Tây Bắc.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận