Tìm hiểu chung về bài thơ Bác ơi

  • 1274 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tác giả của bài thơ "Bác ơi!" là:

Xem đáp án

Bác ơi – Tố Hữu

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần ngày:

Xem đáp án

Ngày 2/9/1969, Bác từ trần tại Hà Nội.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hoàn cảnh sáng tác bài thơ "Bác ơi!":

Xem đáp án

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đang trong thời kì gay go, quyết liệt. Cả dân tộc ta và nhân dân thế giới biểu lộ niềm đau xót, thương tiếc vô hạn trước sự qua đời của Bác – người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Bài thơ Bác ơi! được sáng tác trong không khí những ngày tang lễ của Bác, như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ.


Câu 4:

Thể thơ của bài thơ Bác ơi!:

Xem đáp án

Thể thơ 7 chữ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Giá trị nôi dung của bài thơ "Bác ơi!":

Xem đáp án

Giá trị nội dung:

Bài thơ là một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ. Thông qua tiếng khóc đau xót, bài thơ đã khắc họa hình tượng Bác Hồ. Một con người sống có lí tưởng cao cả, giàu tình nhân ái, ân nghĩa, sống khiêm tốn, giản dị và quên mình. Đồng thời, bài thơ  còn là sự bày tỏ tình cảm của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận