Tìm hiểu chung về bài thơ đàn Ghi-Ta của Lorca

  • 1357 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ "Đàn ghi ta của Lor – ca" được in trong tập:

Xem đáp án

Bài thơ Đàn ghi ta của Lor – ca được in trong tập Khối vuông ru – bích.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tập "Khối vuông ru – bích" được sáng tác năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Bài thơ Đàn ghi ta của Lor – ca in trong tập Khối vuông ru – bích (1985).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thể thơ của bài thơ "Đàn ghi ta của Lor – ca" là:

Xem đáp án

Thơ tự do.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Đáp án nào dưới đây không phải ý nghĩa nhan đề của bài thơ "Đàn ghi ta của Lor – ca"?

Xem đáp án

Ý nghĩa nhan đề Đàn ghi ta của Lor – ca:

- Đàn ghi ta là niềm tự hào, là một phần hồn của đất nước Tây Ban Nha nên còn được gọi là “Tây Ban Cầm”.

- Đàn ghi ta gắn bó thân thiết với Lor – ca trên những nẻo đường ca hát và sáng tạo. Nhan đề bài thơ thể hiện tình yêu của Lor – ca đối với đất nước Tây Ban Nha.

- Nhan đề tượng trưng cho con đường nghệ thuật của tác giả, cho khát vọng cao cả mà Lor – ca hướng tới suốt đời.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nội dung sau về lời đề từ “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” đúng hay sai?

“Lời đề từ là di chúc của Lor – ca khi dự cảm về cái chết của mình”

Xem đáp án

- Đúng

          “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn”

=> Lời đề từ chính là di chúc của Lor – ca khi dự cảm về cái chết của mình


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận