Tìm hiểu chung về bài thơ Sóng

  • 1522 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ "Sóng" được in trong tập thơ nào dưới đây?

Xem đáp án

Bài thơ Sóng được in trong tập Hoa dọc chiến hào

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bài thơ "Sóng" được Xuân Quỳnh sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Xuân Quỳnh sáng tác bài thơ trong chuyến đi thực tế vùng biển Diêm Điền.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thể thơ của bài thơ "Sóng":

Xem đáp án

Thể thơ: thơ năm chữ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Bài thơ "Sóng" được Xuân Quỳnh sáng tác ở vùng biển Điền Điền năm bao nhiêu? 

Xem đáp án

Bài thơ được Xuân Quỳnh sáng tác ngày 29 – 12 – 1967.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Qua bài thơ "Sóng", Xuân Quỳnh đã khám phá sự tương đồng, hòa hợp giữa:

Xem đáp án

Bài thơ đã khám phá sự tương đồng, hòa hợp giữ hình tượng sóng và em.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận