Tìm hiểu chung về bài thơ "Tây Tiến" (có đáp án)

  • 2655 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bài thơ "Tây Tiến" được Quang Dũng sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Hoàn cảnh sáng tác: Khi Quang Dũng đã chuyển sang đơn vị khác và nhớ về đơn vị cũ Tây Tiến, ông đã viết bài thơ này.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đoàn quân Tây Tiến được thành lập năm nào?

Xem đáp án

Tây Tiến là một đơn vị quân đội được thành lập năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với quân đội Lào bảo vệ biên giới Việt - Lào.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nhiệm vụ của đoàn quân Tây Tiến là gì?

Xem đáp án

Nhiệm vụ của đoàn quân Tây Tiến là phối hợp với bộ đội Lào để bảo vệ biên giới Việt – Lào.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Lời giới thiệu nào về lính Tây Tiến là cụ thể và chính xác nhất?

Xem đáp án

Dựa vào lời giới thiệu của Quang Dũng về người lính Tây Tiến thì những người lính này phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên trí thức.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng còn có tên khác nào trong các tên sau đây?

Xem đáp án

Ban đầu, bài thơ được Quang Dũng đặt tên là "Nhớ Tây Tiến". Ông sáng tác rất nhiều, nhưng không hiểu sao lại trăn trở nhất với riêng bài thơ này.  Có lẽ Tây Tiến là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời binh nghiệp của Quang Dũng nên bài thơ thấm đẫm linh hồn đoàn quân hào hoa ngày nào, ông luôn muốn có một sự chỉn chu đến từng câu chữ. Cuối cùng, Quang Dũng lấy bút bỏ đi chữ “Nhớ”. Quang Dũng đã từng cho rằng: “Tây Tiến, nhắc đến là đã thấy nỗi nhớ rồi. Thế nên để chữ nhớ là thừa”.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận