Tìm hiểu chung về bài thơ Tiếng hát con tàu

  • 1395 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ "Tiếng hát con tàu" rút ra từ tập thơ nào?

Xem đáp án

Tiếng hát con tàu in trong tập "Ánh sáng và phù sa".

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bài thơ "Tiếng hát con tàu" ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Hoàn cảnh sáng tác: Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1958 – 1960.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hình ảnh “con tàu” ở đây được hiểu là:

Xem đáp án

Con tàu: thời điểm sáng tác bài thơ chưa có tuyến đường sắt lên Tây Bắc. Hình ảnh “con tàu” biểu tượng cho khát vọng lên đường, khát vọng về với nhân dân, hòa nhập với cuộc sống lớn của đất nước.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

“Tây Bắc” được hiểu là:

Xem đáp án

Tây Bắc:

- Nghĩa đen: Mảnh đất miền tây Bắc Bộ của nước ta

- Nghĩa biểu tượng: Cuộc sống rộng lớn và những miền đất xa xôi còn nhiều khó khăn của Tổ quốc

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Nội dung sau đúng hay sai?

 “ Nhan đề "Tiếng hát con tàu" là tiếng hát say mê, lạc quan, phấn chấn của tâm hồn tràn đầy khát vọng, mong mỏi xây dựng đất nước và tìm về với ngọn nguồn sáng tạo thơ ca của thi sĩ”

Xem đáp án

- Đúng

- Ý nghĩa nhan đề: "Tiếng hát con tàu" là tiếng hát say mê, lạc quan, phấn chấn của tâm hồn tràn đầy khát vọng, mong mỏi xây dựng đất nước và tìm về với ngọn nguồn sáng tạo thơ ca của thi sĩ”


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận