Tìm hiểu chung về bài thơ Việt Bắc (có đáp án)

  • 2037 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Bài thơ "Việt Bắc" được ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Hoàn cảnh sáng tác:

Sau khi hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về lại thủ đô. Nhân sự kiện có tính chất lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc để ghi lại không khí bịn rịn, nhớ thương của kẻ ở, người đi.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Thông tin nào sau đây đây là đúng về bài thơ "Việt Bắc"?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Bài thơ “Việt Bắc” thể hiện sự nhớ nhung trong sự chia li giữa:

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận