Tìm hiểu chung về đoan thơ Đất Nước - Nguyễn Đình Thi

  • 1342 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ "Đất nước" được sáng tác trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Bài thơ được sáng tác trong một thời gian dài (1948 – 1955), tương đương với thời kì chống thực dân Pháp.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Bài thơ "Đất nước" có những đoạn thơ được lấy từ hai bài thơ nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Bài thơ có những đoạn lấy từ hai bài thơ Sáng mát trong như sáng năm xưa (1948) và Đêm mít tinh (1949)


Câu 3:

Bài thơ "Đất nước" được đưa vào tập thơ nào dưới đây?

Xem đáp án

Bài thơ được hoàn thành năm 1955 và đưa vào tập thơ Người chiến sĩ (1956).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây là gì?                                    

“Sáng mát trong như sáng năm xưa

Gió thổi mùa thu hương cốm mới

Tôi nhớ những ngày thu đã xa

Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất

Những buổi ngày xưa vọng nói về”

Xem đáp án

Phần 1: Từ đầu đến “Những buổi ngày xưa vọng nói về” : Mùa thu đất nước trong hoài niệm nhà thơ

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận