Tìm hiểu chung về Đoạn thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm

  • 1410 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trường ca "Mặt đường khát vọng" được tác giả Nguyễn Khoa Điềm hoàn thành tại đâu?

Xem đáp án

Đáp án A

Trường ca Mặt đường khát vọng được tác giả Nguyễn Khoa Điềm hoàn thành ở chiến khu Trị - Thiên năm 1971, in lần đầu năm 1974.


Câu 2:

Nội dung sau đúng hay sai? “Tác phẩm trường ca "Mặt đường khát vọng" viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ ở miền núi về non sông đất nước, về sứ mệnh thế hệ mình với quê hương đất nước”

Xem đáp án

- Sai

- Tác phẩm trường ca "Mặt đường khát vọng" viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ đô thị vùng tạm chiến miền Nam về non sông đất nước, về sứ mệnh thế hệ mình với quê hương đất nước.


Câu 3:

Vị trí đoạn trích "Đất Nước" là:

Xem đáp án

Đoạn trích Đất nước : nằm ở phần đầu chương V của trường ca Mặt đường khát vọng, là một trong những đoạn thơ hay về đề tài Đất Nước trong thơ Việt Nam hiện đại.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây là:

 “Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể.         

 …      

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

Làm nên Đất Nước muôn đời…”

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

 “Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu

Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái

Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác

Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi”

Xem đáp án

Phần II: Tiếp theo đến Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi : tư tưởng “Đất Nước của nhân dân”

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận