Tìm hiểu chung về tác phẩm Dọn về làng

  • 1035 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ "Dọn về làng" ra đời trong hoàn nào?

Xem đáp án

Hoàn cảnh ra đời: Viết vào mùa đông năm 1950 về quê hương trong những năm kháng chiến chống Pháp

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

Nông Quốc Chấn viết Dọn về làng bằng tiếng Tày và tự dịch ra tiếng Việt.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Bài thơ "Dọn về làng" được trao giải Nhì tại Đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới ở Béc – lin, sau đó được dịch đăng trên tạp chí Châu Âu”

Xem đáp án

- Đúng

- Bài thơ "Dọn về làng" được trao giải Nhì tại Đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới ở Béc – lin, sau đó được dịch đăng trên tạp chí Châu Âu.


Câu 4:

Thể thơ của bài thơ "Dọn về làng" là:

Xem đáp án

Thể thơ tự do.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Giá trị nội dung của bài thơ "Dọn về làng" là:

Xem đáp án

Giá trị nội dung:

- Miêu tả chân thực nỗi đau khổ của người dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp

- Tố cáo tội ác, sự tàn bạo dã man của thực dân Pháp đối với nhân dân ta

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận