Tìm hiểu chung về văn bản "Thông điệp ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003"

  • 1234 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Văn bản "Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003" ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Hoàn cảnh ra đời: 1/12/2003, hai năm sau khi Cô – phi An – nan ra lời “Kêu gọi hành động trước hiểm họa HIV/AIDS” và tiến hành vận động thành lập “Qũy Sức khỏe và AIDS toàn cầu”.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản "Thông điệp ngày thế giới phòng chống AIDS, 1/12/2003" thuộc kiểu văn bản gì?

Xem đáp án

- Văn bản này thuộc kiểu văn bản nhật dụng.

- Văn bản nhật dụng là loại văn bản đề cập, bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá,... về những vấn để, những hiện tượng gần gũi, bức xúc với cuộc sống con người và cộng đồng. 
Văn bản nhật dụng không phải là khái niệm thể loại văn học, cũng không chỉ kiểu văn bản. Nó chỉ để cập tới chức năng, đề tài và tính cập nhật của văn bản nhật dụng (Nghĩa là văn bản nhật dụng có thể sự dụng mọi thể loại - mọi kiểu văn bản).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đáp án nào không phải giá trị nội dung của văn bản "Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003"?

Xem đáp án

Giá trị nội dung:

- Tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS.

- Phòng chống HIV/AIDS là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại, những cố gắng của con người vẫn chưa đủ

- Thiết tha kêu gọi các quốc gia, toàn thể nhân dân trên thế giới hãy sát cánh bên nhau để cùng lật đổ thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV/AIDS.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của tác phẩm "Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003"?

Xem đáp án

Giá trị nghệ thuật:

- Sử dụng thành công thể văn nghị luận với các luận điểm, luận cứ, luận chứng rõ ràng, lập luận chặt chẽ, sắc sảo

- Vận dụng sáng tạo các thao tác lập luận so sánh, bác bỏ,...

- Lời văn ngắn gọn, súc tích, giàu sức thuyết phục.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nội dung dưới đây đúng hay sai?"Qua văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003" ta thấy được tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với nhân dân các nước châu Phi"

Xem đáp án

Nội dung sai:

- Thấy được tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với toàn nhân loại và mỗi cá nhân; từ đó nhận thức rõ trách nhiệm của các quốc gia và từng cá nhân trong việc sát cánh , chung tay đẩy lùi hiểm họa


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận