Đề thi Tiếng Việt 4 Cuối học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 13681 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đọc thành tiếng: (5 điểm)

Bài đọc: Thưa chuyện với mẹ

(SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 85)

Đọc diễn cảm toàn bài.

Trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 86.

Xem đáp án

Đọc thành tiếng: (5 điểm)

- Đọc đúng tiếng, từ: 2 điểm (Đọc sai dưới 3 tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 5 tiếng: 1 điểm; đọc sai từ 6 đến 10 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai trên 10 tiếng: không cho điểm).

- Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1 điểm; (không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi đúng ở 5 dấu câu trở lên: không có điểm).

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm (đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 phút, phải đánh vần nhẩm: không có điểm).

- Trả lời đúng ý câu hỏi: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc hiểu câu hỏi nhưng diễn đạt còn lúng túng, chưa rõ ràng: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý: không có điểm).


Câu 3:

Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Vua Mi-đát đã hiểu ra được điều gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

75%

0%

25%

0%

0%

Nhận xét

p

2 năm trước

phamhoalien

2 năm trước

Huỳnh Ngọc thông

T

2 năm trước

Thanh Phương Nguyễn Thị

H

2 năm trước

Hong Hai Nguyen

Bình luận


Bình luận

Issy Dup
10:14 - 04/11/2021

Yju

Phùng quang thanh
09:51 - 04/01/2022

nhắn linh tinh

Phùng quang thanh
09:51 - 04/01/2022

eeeeeeeeeeeeeeee

Phùng quang thanh
09:51 - 04/01/2022

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Phùng quang thanh
09:51 - 04/01/2022

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Phùng quang thanh
09:51 - 04/01/2022

eeeeeeeeeeeeeeeee