Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 1 (Phần 2 - Đề 1)

  • 2884 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Người tối cổ được tìm thấy ở Việt Nam có niên đại cách ngày nay bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Ở phía Bắc nước ta các nhà khảo cổ học tìm thấy dấu tích Người tối cổ ở tỉnh nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Người tối cổ ở Việt Nam sử dụng phương thức nào để kiếm sống?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Địa bàn cư trú của cư dân Sơn Vi kéo dài từ tỉnh nào đến tỉnh nào ở Việt Nam ngày nay?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Ở di tích SơnVi (Phú Thọ), các nhà khảo cổ học đã tìm thấy di chỉ gì của Người Hiện đại của Việt nam?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận