Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 4 (Phần 2 - Đề 1)

  • 2713 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Vương triều Nguyễn tồn tại trong khoảng thời gian nào?Có bao nhiêu đời vua?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Khi lên ngôi Hoàng đế, công việc đầu tiên mà Nguyễn Ánh tập trung giải quyết là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

 Dưới triều Nguyễn, địa danh nào được chọn làm kinh đô là trung tâm đầu não của cả nước?

Xem đáp án

Đáp án C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

f

2 năm trước

fishvitamins

Bình luận


Bình luận