Đề thi giữa kì 2 Tin học 9 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2)

  • 1540 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 12 phút

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận