Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 6 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 2236 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 5:

Choose the best answer (A, B, C or D)

There/ be/ lot of/ tree/ park/.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc there are + danh từ số nhiều

Dịch: Có rất nhiều cây trong công viên này.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Ngọc Mai

Đề chất lượng ạ =)))

Bình luận


Bình luận

Chu Thị Hương
09:46 - 19/08/2021

pro