Đề thi giữa kì 2 Vật Lí 6 (Đề 2)

  • 2227 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi tăng nhiệt độ của một lượng nước từ 0°C đến 4°C thì

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Máy cơ đơn giản nào sau đây không cho lợi về lực

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Băng kép được cấu tạo dựa trên hiện tượng nào dưới đây

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Khi lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vì

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật rắn tăng vì

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 tháng trước

Tming

Câu hỏi rất đa dạng và phong phú nhưng còn nhiều lỗi chính tả trong đề thi, mong app có thể duyệt kĩ hơn ạ😻✨

Bình luận


Bình luận

Phạm Hồng Đức
11:16 - 05/04/2021

câu 14 là A

Phạm Hồng Đức
11:16 - 05/04/2021

câu 17 đáp án là B

Phạm Hồng Đức
11:17 - 05/04/2021

câu 18 đáp án là A

Phạm Hồng Đức
11:17 - 05/04/2021

câu 19 là C

Phạm Hồng Đức
11:18 - 05/04/2021

Câu 20 B vì nhiệt kế y tế chỉ đo nhiệt độ lớn nhất là 42 độ C