Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kì 1 có đáp án ( Đề 2)

  • 5643 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 2:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 3:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Câu 4:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 5:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nghĩa Kido

rất tốt để luyện tiếng anh

7 tháng trước

Hoa Nguyễn Quỳnh

6 tháng trước

Võ Hoài Khánh Ngọc

chương này cực hay

4 tháng trước

Đàm Quang Thư

4 tháng trước

lan hương

Bình luận


Bình luận