Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 4)

  • 3363 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn từ khác loại.

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 2:

Chọn từ khác loại.

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 3:

Chọn từ khác loại.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Câu 4:

Chọn từ khác loại.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng.

– What can you do? – I can _____________.

Xem đáp án

Đáp án là A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

Đặng Thu Hương

H

6 tháng trước

Hoangg Viet

Học rất là tốt cho não của mình 🥳🥳🥳
P

5 tháng trước

Phạm Trí Cương

Bình luận


Bình luận