Đề thi Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 1)

  • 3420 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Câu nào dưới đây nói về tác dụng của ròng rọc là đúng

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Cách nào dưới đây không làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của vật (OO1) nhỏ hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực nâng vật lên (OO2)

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. khi tăng nhiệt độ của vật đó thì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Một vật hình trụ được làm bằng nhôm. Làm lạnh vật bằng cách nhúng vật vào chậu nước đá thì

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Duy

1 năm trước

Shiny Tomato

1 năm trước

Phơnn

v

3 tháng trước

vy nguyễn

Vui 😀

Bình luận


Bình luận

Lê Thiêm Minh Đạt
15:59 - 27/04/2021

this is getting weird :v

Ảnh đính kèm

Lê Thiêm Minh Đạt
15:59 - 27/04/2021

bruh :v

Shiny Tomato
14:11 - 14/06/2021

Câu 10 A và C giống nhau nhưng C lại đúng

Pích-Ngọk >:VV
11:09 - 19/06/2021

lmao :)

Phơnn
17:20 - 28/07/2021

Câu 10 có 2 đáp án đúng vs cả đáp án ngta cho sai