Trắc nghiệm Bài 1 Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh có đáp án

  • 1509 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Địa lí cung cấp kiến thức, cơ sở khoa học và thực tiễn về

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Địa lí cung cấp kiến thức, cơ sở khoa học và thực tiễn về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường trên Trái Đất.


Câu 2:

Môn Địa lí không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Vai trò của môn Địa lí đối với cuộc sống

- Cung cấp kiến thức cơ bản để các em hiểu được môi trường sống xung quanh và xa hơn là đến các vùng trên bề mặt Trái Đất.

- Đối với xã hội hiện nay, môn Địa lí giúp chúng ta biết cách ứng xử và thích nghi được với những thay đổi đang diễn ra trong tự nhiên và xã hội.

- Góp phần hình thành phẩm chất và năng lực giúp các em vận dụng được những kiến thức địa lí đã học vào cuộc sống sinh động hằng ngày và mở ra những định hướng về nghề nghiệp trong tương lai.

- Giúp học sinh hình thành các kĩ năng, sử dụng hiệu quả các phương tiện như bản đồ, tranh ảnh, biểu đồ, bảng số liệu thống kê,... để giải quyết các vấn đề thực tiễn.


Câu 3:

So với các môn học khác, môn Địa lí có điểm khác biệt nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Khác với các môn học khác, môn Địa lí mang tính chất tổng hợp, bao gồm cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và lĩnh vực khoa học xã hội. Môn Địa lí có mối liên quan với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học và các môn Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật,...


Câu 4:

Biểu hiện nào sau đây không thể hiện tính tích hợp của môn Địa lí?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Môn Địa lí có tính tích hợp, được thể hiện ở nhiều mức độ và hình thức khác nhau.

- Tích hợp giữa các kiến thức ĐLTN, dân cư, xã hội và kinh tế trong từng bài học.

- Vận dụng kiến thức các môn học khác để làm sáng rõ kiến thức địa lí.

- Lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường, biển đảo, phòng chống thiên tai,…

- Kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau, có tính tích hợp cao.


Câu 5:

Môn Địa lí được học ở

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Địa lí được học ở tất cả các cấp học phổ thông. Ở Tiểu học và Trung học cơ sở, nội dung giáo dục địa lí thuộc môn Lịch sử và Địa lí; ở Trung học phổ thông, Địa lí là môn học thuộc nhóm môn khoa học xã hội.


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

Tử Linh

Bình luận


Bình luận