Trắc nghiệm Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa có đáp án

  • 1322 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mực nước ngầm thay đổi không phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Mực nước ngầm và lượng nước ngầm phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước, đặc điểm địa hình (dốc hay bằng phẳng), khả năng thấm nước của đất đá, mức độ bốc hơi và lớp phủ thực vật.


Câu 2:

Ngày nước thế giới là ngày nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Từ năm 1993, Liên hợp quốc đã lấy ngày 22 - 3 hằng năm làm Ngày Nước Thế giới. Mỗi năm sẽ có một chủ đề khác nhau nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các quốc gia trong việc bảo vệ tài nguyên nước.


Câu 3:

Giải pháp chủ yếu hiện nay nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt không phải là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Các giải pháp chủ yếu hiện nay nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt bao gồm:

- Giữ sạch nguồn nước.

- Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước.

- Trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn.


Câu 4:

Trong các nhân tố sau đây, nhân tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến chế độ nước sông?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến chế độ nước sông là chế độ mưa và nhiệt độ.


Câu 5:

Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất là năng lượng Mặt Trời.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

lebachung
19:21 - 06/05/2024

hay quá hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

lebachung
19:14 - 06/05/2024

mấy câu này trúng đề tôi thi luôn !

lebachung
19:21 - 06/05/2024

I like it

lebachung
19:23 - 06/05/2024

.....................

lebachung
19:23 - 06/05/2024

.....................

lebachung
19:23 - 06/05/2024

...........