Trắc nghiệm Bài 11. Nước biển và đại dương có đáp án

  • 1107 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguyên nhân gây ra thuỷ triều là do

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Thuỷ triều là hiện tượng nước biển dâng cao và hạ thấp theo quy luật hằng ngày. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra thuỷ triều là do lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng với lực li tâm của Trái Đất.


Câu 2:

Hình thức dao động của sóng biển là theo chiều

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Sóng biển là sự dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. Sóng phát sinh chủ yếu là do gió. Gió càng mạnh, sóng càng lớn.


Câu 3:

Ngyên nhân sinh ra các dòng biển trên các đại dương thế giới chủ yếu là do

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Các dòng biển sinh ra chủ yếu do các loại gió thường xuyên hoặc sự chênh lệch nhiệt độ, độ muối,... giữa các vùng biển khác nhau.


Câu 4:

Sóng xô vào bờ không phải là do

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Sóng phát sinh chủ yếu là do gió. Sóng xô vào bờ là do tác động của gió, bão và áp thấp.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với dao động của thuỷ triều?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Dao động thuỷ triều đạt giá trị lớn nhất khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất cùng nằm trên cùng một đường thẳng (tức là ngày trăng tròn và không trăng) -> Nhận định dao động thuỷ triều nhỏ nhất vào ngày trăng tròn là sai.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

1 năm trước

Châu Đặng

4

Bình luận


Bình luận