Trắc nghiệm Bài 12. Đất và sinh vật có đáp án

  • 762 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hậu quả lớn nhất của việc đốt nương làm rẫy là làm cho đất

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hậu quả lớn nhất của việc đốt nương làm rẫy là làm cho đất xói mòn nhiều hơn, nhiều khu vực trơ sỏi đá và bạc màu.


Câu 2:

Loại đất nào sau đây thsich hợp nhất để trồng cây công nghiệp lâu năm?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đất badan là loại đất thích hợp nhất để trồng cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, điều, tiêu,….


Câu 3:

Các thành phần chính của lớp đất là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Các thành phần chính của lớp đất là không khí (25%), nước (25%), chất hữu cơ (5%) và vô cơ (45%). Chất vô cơ chiếm phần lớn trọng lượng của đất bao gồm các hạt cát, hạt sét,… Tỉ lệ các thành phần trong đất thay đổi tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên hình thành đất.


Câu 4:

Đất có tuổi già nhất là ở vùng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đất có tuổi già nhất là ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt. Khu vực này có nền nhiệt, ẩm cao nên quá trình hình thành đất diễn ra nhanh, sớm.


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần hữu cơ trong đất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Thành phần hữu cơ có đặc điểm là: chiếm một tỉ lệ nhỏ nhưng là thành phần quan trọng nhất của đất, chủ yếu ở tầng trên, màu xám hoặc đen (sinh vật phân hủy -> Chất mùn cho cây). Sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận